Tag: Aanslagen Parijs

Europese CIA, Nog niet! maar er wordt wel degelijk al samen gewerkt

Sinds de aanslagen in Parijs staat de manier waarop Europese inlichtingendiensten informatie delen ter discussie. Nu vindt die uitwisseling bilateraal plaats, tussen individuele landen. Ondertussen wordt de roep om een gecentraliseerde dienst… Read more »