Anonymous, wie zijn ze en waar staan ze voor?

Al een lange tijd wil ik een stuk schrijven over Anonymous, Anonymous is al jaren in het nieuws en veelal negatief in het nieuws, iets waar ik het tot op de dag van vandaag niet mee eens ben.
Ik wil jullie uitleggen wat Anonymous is, wie ze zijn, waar ze voor staan en hoe Anonymous te werk gaat en daarmee, wat voor doelen ze voor ogen hebben.

Wat is Anonymous eigenlijk?
Anonymous is een internationaal collectief van activisten en “hacktivisten”. De activisten zijn bekend geworden door een reeks operaties en DDoS-aanvallen op websites van overheden, religieuze organisaties en bedrijven.

Om te kunnen begrijpen wat Anonymous is, is het belangrijk te weten waar het ooit is begonnen, hoe Anonymous is ontstaan.

Anonymous vindt zijn roots in de film ‘V for Vendetta’. Het verhaal gaat over een vrijheidsstrijder / rebel / terrorist die het in een totalitair regime opneemt tegen de overheid. Daarin verbergt de hoofdrolspeler zijn gelaat achter een Guy Fawkes-masker. Wie ooit iets over de geschiedenis van Engeland gelezen heeft, weet dat Guy Fawkes een terrorist avant la lettre was die een aanslag wilde plegen op de toenmalige Protestantse koning Jacobus I. Hoewel de man op 31 januari opgehangen werd, wordt hij op 5 november herdacht omdat hij op die dag met lonten, buskruit en lucifers betrapt werd in de kelders van het Hogerhuis. (deze dag wordt nu gebruikt om te protesteren wereldwijd (Million Mask March).

VforVendetta

Anonymous zelf bestaat eigenlijk nog niet zo erg lang. Zijn roots zouden in 2003 gelegd zijn, toen 4chan.org ontstond; een Imaged Based forum (waar ik al ooit een artikel over heb geschreven) dat verder bouwde op een in Japan populair forum dat handelde over allerlei onderwerpen. 4Chan zelf werd officieel op 1 oktober 2003 opgericht en had 600 verschillende fora waarop gebruikers meestal anoniem reageerden. Het overgrote deel van deze fora ging over alledaagse onderwerpen als koken, sociaal nieuws en pc’s. Maar 4Chan had ook één forum dat /b/ heette en daar begon alles

Anonymous werd destijds vooral gezien als een groepje grapjassen dat wel wat spieren kon doen rollen – maar verder eigenlijk niemand echt kwaad leek te doen.

Ondertussen zijn we in 2016 en is Anonymous een organisatie geworden waar zelfs de Amerikaanse overheid schrik voor heeft. Gabriella Coleman heeft er zelfs een studie aan gewijd die verklaart waarom Anonymous zo machtig kon worden. De titel ‘Our Weirdness is Free’ spreekt boekdelen.
Ikzelf ben jaren actief geweest op de website en de IRC kanalen van Anonymous en heb meerdere “Ops” Operations mee aangevoerd en bijgewoond maar ook ondersteund.
Ikzelf sta zeer positief tegenover Anonymous.

Anonymous plant zijn Operations via IRC kanalen, vanuit de kanalen worden de Ops bedacht en uitgevoerd.

Waar kennen we Anonymous van?

Anonymous is bekend geworden door een reeks databases die het hackerscollectief online zette en de DDoS-aanvallen die het uitvoerde. Anonymous verwierf in 2010 wereldwijde bekendheid toen de actiegroep het platleggen claimde van de website van het Zweedse Openbaar Ministerie. Het zou een wraakactie zijn geweest voor de arrestatie van WikiLeaks-oprichter Julian Assange.

Wat volgde was een reeks van aanvallen op banken, bedrijven en religieuze organisaties. Maar ook de website van pedofielenclub Martijn is doelwit geweest van hackers die opereerden onder de vlag van Anonymous. Na de recente aanslagen in Parijs verklaarde Anonymous IS de oorlog in een videoboodschap, maakte de groep social media-accounts van jihadi’s openbaar en verving het collectief een propagandawebsite van IS door een advertentie voor een webshop met antidepressiva.

We are Anonymous, We are Legion, We do not forgive, We do not forget, Expect us!

Wie zijn Anonymous?

Omdat we te maken hebben met een anonieme groep, is het onmogelijk om te spreken van een organisatie: het is een groep hackers die zich uitgeeft onder één en dezelfde naam. Toch beweren experts dat Anonymous als groep bestaat in een los-vast verband, omdat er bijvoorbeeld een geverifieerd YouTube-account bestaat.

De hackers moeten anoniem opereren, omdat ze in bepaalde zaken vervolging riskeren. Want Diverse rechercheteams zitten al jarenlang achter de groep aan. Ook zouden de hackers achter Anonymous bepaalde banden hebben met WikiLeaks. De veronderstelling is dat enkele gasten achter Anonymous zijn gelieerd aan WikiLeaks.”

Waarom komt Anonymous elke keer in het nieuws?

De hackers eisen bewust zaken op, die voor reuring zorgen in de maatschappij. ,,Ze hebben namelijk een aantal relevante hacks gepleegd.” Wat dat betreft hanteren de hackers een heel mooie framing. Ze zijn geen organisatie, maar roepen tegelijkertijd wél emoties op. De vaagheid is een deel van het mysterie: het is een vage, ondoordringbare club.”

Wat heeft Anonymous bereikt?

Met het vervangen van een propagandawebsite van IS door een advertentie voor een webshop die antidepressiva aanbiedt, zorgt Anonymous in ieder geval voor humor. Slik een pilletje en de wereld ziet er meteen een stuk beter uit. Daar ligt wellicht ook de kracht van Anonymous: de angst in de maatschappij ondermijnen en een glimlach toveren op de gezichten van mensen.

Europese CIA, Nog niet! maar er wordt wel degelijk al samen gewerkt

Sinds de aanslagen in Parijs staat de manier waarop Europese inlichtingendiensten informatie delen ter discussie. Nu vindt die uitwisseling bilateraal plaats, tussen individuele landen. Ondertussen wordt de roep om een gecentraliseerde dienst – wat de CIA is voor de Amerikaanse staten – steeds luider. Maar Europa kent al tal van samenwerkingsverbanden van de geheime diensten. Een overzicht van de belangrijkste inlichtingenagentschappen, en hun methodiek.

De Club van Bern
Vrijwel niemand weet van de begin jaren ’70 opgerichte Club van Bern, een halfjaarlijks informeel treffen van de hoofden van de West-Europese geheime diensten van. Hier komen onderwerpen als ontwikkelingen op het gebied van terrorisme, radicalisering, cryptologie en cyber warfare aan bod. Naast de Club van Bern – waartoe dus alleen de hoofden van geheime diensten toegang hebben – worden voor de ‘gewone’ medewerkers jaarlijks ook kennismakingsbijeenkomsten en seminars georganiseerd die de contacten tussen inlichtingenofficieren moeten verbeteren. Ook niet-aangesloten diensten zijn daar regelmatig bij welkom.

INTCEN
Eveneens tot de vrijwel onbekende netwerken tussen inlichtingendiensten behoort het EU Intelligence Analysis Centre (INTCEN), een organisatie die sinds 2011 vanuit het hartje van Brussel opereert als formeel Europees inlichtingennetwerk met een kleine 150 medewerkers uit alle EU-landen die op een dagelijkse basis met elkaar samenwerken.

INTCEN is géén operationele geheime dienst, maar het inlichtingendirectoraat van de Militaire Staf van de EU en de Situation Room, dat honderden rapporten per jaar opstelt. De club verricht strategisch inlichtingenwerk, waarbij analyserapporten die de geheime diensten van de EU-landen met elkaar delen worden bekeken op dwarsverbanden. Hoewel de medewerkers van INTCEN ook veldwerk verrichten is er geen sprake van clandestiene operaties. Er wordt gewerkt zonder dekmantel. INTCEN maakt ook gebruik van een satellietcentrum in Spanje, waar satellietbeelden worden geanalyseerd. De focus van de dienst ligt thans op het Midden-Oosten en de Syrische crisis.

Militaire Staf
INTCEN werkt nauw samen met zijn militaire evenknie, het inlichtingendirectoraat van de EU-Militaire Staf. Waar INTCEN zich vooral richt op civiele inlichtingenanalyse, werkt het militaire inlichtingendirectoraat voor de militaire structuren van de EU, waarvoor het inlichtingen- en dreigingsbeoordelingen opstelt en inlichtingenbriefings organiseert. Zowel INTCEN als het militaire inlichtingendirectoraat werken nauw samen met de Situation Room (SITROOM), dat aan open source intelligence doet. SITROOM is verantwoordelijk voor de analyse van allerhande open bronnen zoals de media en sociale netwerken, waardoor het als eerste kennis neemt van ontwikkelingen die vervolgens in allerijl gedeeld worden met de andere diensten.

Counter Terrorism Group
Tenslotte is daar nog de in 2001 in het leven geroepen Counter Terrorism Group (CTG). CTG is een afgeleide van de Club van Bern, die naar aanleiding van de aanslagen op het WTC is opgericht als internationaal samenwerkingsverband in de strijd tegen terrorisme. In het CTG stemmen de hoofden van de geheime diensten en veel seniorambtenaren op kwartaalbasis af omtrent hun antiterroristisch beleid. De Counter Terrorism Group doet niet alleen aan strategische analyse; zij coördineert ook operationele samenwerking. Tot de CTG behoren naast de EU-lidstaten ook Zwitserland en Noorwegen.

Bron: HP de Tijd